New Year Wish

ახალი 2012 წლის დადგომამდე 2 საათი და 40 წუთი დარჩა. ბევრი რამ მაქვს მოსასწრები, მაგრამ ყველაზე მთავარი სურვილების მოფიქრებაა, შემდეგ 12 საათზე ჩასაფიქრებლად. ალბათ გსმენიათ ინგლისური გამოთქმა:

Be careful what you wish for!

საახალწლო სურვილების შემთხვევაში კი ეს სიფრთხილე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. თუ გაქვთ უსაფრთხო სურვილი, მაშინ გადავიდეთ მისი ჩაფიქრების ტექნოლოგიაზე.

მაშასადამე, ჩემი საახალწლო სურვილი, გრამატიკულად გამართულ მდგომარეობაში, ამგვარია:

I wish I went  to some unknown place in 2012. I don’t know the name of it, and I do not know how  does it look like, but as soon as I approach it I’ll know that’s the place.

ეს გრამატიკულად სწორი ფორმაა “wish sentence”-ის.

I wish+სურვილი წარსულ დროში (simple past)

ეს ფორმა გამოხატავს, სასურველ, მაგრამ ამჟამად არარეალურ მდგომარეობას. დამატებითი ინგორმაცია სურვილების გრამატიკულ გამართვაზე იხილეთ ბმულზე:

http://www.eslbase.com/grammar/wish

აქ კი სავარჯიშოები: http://www.better-english.com/grammar/wish1.htm

პოზიტიური ფსიქოლოგიის მიმდევრები კი გვირჩევენ, რომ სურვილების ჩაფიქრებისას წარმოვიდგინოთ დეტალურად ჩვენი სურვილი და შევიქმნათ განცდა, რომ იგი უკვე მივიღეთ. გამოვთქვათ ჩვენი სურვილი, როგორც მადლიერება უკვე არსებულ მდგომარეობის გამო. განსაზღვრება ცოტა გაუგებარია. ამ მეთოდით ჩემი სურვილი კი გაცილებით მარტივ ფორმას მიიღებს:

I am so happy that I’ve gone to some unknown place in 2012. I don’t know the name of it, and I do not know how  does it look like, but as soon as I approach it I’ll know that’s the place.

ამ მეთოდის უკეთ გასაცნობად იხილეთ ვებ-გვერდი: http://www.howtomakeawish.info/

სინამდვილეში კი, ეს არის ჩემი საახალწლო სურვილის მხატვრული ინტერპრეტაცია, რადგანაც ეს ადგილი შესაძლოა “ადგილიც” კი არ არის, არამედ უბრალოდ არის, ის რასაც ინგლისურად ეძახიან:

state of mind…და გავს მის ვერსიას flow.

Happy New Year!

I wish all your wishes and dreams come true in 2012!

Make a wish! You still have 2 hours for it!

See you next year!

A, an თუ The

იმ დროს როდესაც ინგლისურის სწავლით ჯერ კიდევ ვიტანჯებოდი, ყოველ წელს ჩემი ინგლისურის კერძო კურსი არტიკლებზე გაკვეთილით იწყებოდა. წესით ეს საკითხი ყველაზე კარგად უნდა ვიცოდე და ასეც არის, არტიკლებზე ბევრი რამ ვიცი, მაგრამ როდესაც ინგლისურად ვსაუბრობ ან ვწერ ყველაზე მეტ შეცდომას ამ საკითხში ვუშვებ. ამდენი წლის შემდეგ არტიკლების თემა ავირჩიე პირველ პოსტად. თეორიით თავს არ შეგაწყენთ, მხოლოდ ყველაზე აუცილებელს მოგწერთ:

არტიკლები არსებითი სახელის წინ იხმარება და მას განსაზღვრავს. ინგლისურ ენაში ორი ტიპის არტიკლი არსებობს: განუსაზღვრელი და განსაზღვრული.

a, an – განუსაზღვრელი არტიკლია და მხოლობით რიცხვში მყოფი თვლადი არსებითი სახელების წინ გამოიყენება. ეს არტიკლი წარმოიშვა სიტყვა one-დან, რაც ერთს ნიშნავს და მის შინაარსობრივ დატვირთვას ინარჩუნებს. ანუ, განუსაზღვრელ არტიკლს იმ არსებითი სახელების წინ ვიყენებთ, რომლებიც ერთ, ჩვეულებრივ, რიგით საგანს აღნიშნავს.

მაგ.: a boy – ბიჭი (ნებისმიერი, ერთერთი)

a თანხმოვნებით დაწყებული სახელების წინ იხმარება, an ფორმა კი ხმოვნით დაწყებული სახელებთან.

the – განსაზღვრული არტიკლია, წარმოიშვა ნაცვალსახელი that-სგან, და ისეთი არსებითი სახელების წინ გამოიყენება, რომლებიც განსაზღვრულია და დაკონკრეტებული.

მაგ.: the boy – ის ბიჭი (კონკრეტულად ის ბიჭი)

a, an- რადგან ერთს ნიშვანს, ბუნებრივია არ გამოიყენება მრავლობით სახელებთან, ასევე კერძო სახელებთან.

დაუკვირდით კონტექსტს და გამოიყენეთ არტიკლები მათი მნიშვნელობის მიხედვით: თუ ერთ-ერთ, რიგით საგანზეა საუბარი მაშინ a, an, თუ კონკრეტულად რომელიმეზე  მაშინ the. ეს შინაარსის წესი დაგეხმარებათ რომ შემთხვევების 90% ში არტიკლის სწორ ფორმას მიაგნოთ, თუ დაფიქრების შანსი მოგეცათ.

სხვა შემთხვევაში, მაგალითად საუბრისას, წერისას შეცდომების დაშვება გარდაუვალია, იმიტომ რომ არტიკლები არსობრივად შეუთავსებელია ჩვენს მშობლიურ ენასთან…და მათი ავტომატურად სწორად გამოყენებას ხანგრძლივი შრომა ესაჭიროება. პრაქტიკა და ყურადღება ამ შეცდომებს მინიმუმამდე დაიყვანს. ასე რომ უფრო მოტივირებულად!

ეს არის არტიკლების ოქროს წესი, რომელიც არტიკლების სფეროში ორიენტაციაში დაგეხმარებათ.